top of page

Khoá học/ tài liệu miễn phí

​Chia sẻ kiến thức từ Thảo

  KHOÁ HỌC  

Liên hệ để học miễn phí

Pinkpattern_edited.png

   TÀI LIỆU  

Download miễn phí

KHÁM PHÁ ĐỘNG LỰC CỦA BẠN

​Tìm hiểu về động lực và biết cách tạo động lực cho mình để hoàn thành mục tiêu

KHÁM PHÁ ĐỘNG LỰC CỦA BẠN

​Tìm hiểu về động lực và biết cách tạo động lực cho mình để hoàn thành mục tiêu

QUẢN LÝ CẢM XÚC NÓNG GIẬN

Hiểu về cảm xúc nóng giận và biết cách quản lý cảm xúc hiệu quả

KHÁM PHÁ ĐỘNG LỰC CỦA BẠN

​Tìm hiểu về động lực và biết cách tạo động lực cho mình để hoàn thành mục tiêu

bottom of page