top of page
Untitled design.png

Phụ nữ mạnh mẽ

3 bước đầu tiên để sẵn sàng chuyển hoá hôn nhân của bạn

Bước 2. Giành lấy sức mạnh của bạn

3 vòng tròn ảnh hưởng:

  1. Vòng tròn kiểm soát (đèn xanh): những thứ thuộc về chúng ta mà ta có thể kiểm soát được.

  2. Vòng tròn ảnh hưởng (đèn vàng): chúng ta có thể phần nào gây ảnh hưởng đến người khác.

  3. Vòng tròn ngoài vùng kiểm soát (đèn đỏ): chúng ta không có cách nào tác động đến.

Bạn cần tập trung vào những vùng đèn xanh và đèn vàng - nơi chúng ta có thể kiểm soát hay có thể gây ảnh hưởng. 

Công thức để bạn có được điều mình mong muốn: Be, Do, Have.

 

HAVE = BE x DO

 

Have là thứ bạn sẽ có được

Be là bạn là ai

Do là những điều bạn làm

 

Thứ bạn có được là kết quả của việc bạn là ai và điều bạn làm là gì.

BÀI THỰC HÀNH:

Hãy viết xuống những gì thuộc 3 vòng tròn kiểm soát của bạn.

  • Bạn sẽ buông bỏ những điều gì và tập trung vào điều gì từ hôm nay?

  • Trong công thức Be, Do, Have. Điều bạn muốn có là mối quan hệ như thế nào?

  • Bạn sẽ là người như thế nào và làm điều gì khi bạn đã có mối quan hệ mơ ước đó?

bottom of page