top of page

Bạn đang thiên về lý trí hay cảm xúc?


Bạn thiên về lý trí hay cảm xúc?


Nếu bạn lắng nghe cái đầu nhiều hơn, phân tích cặn kẽ ưu nhược điểm, cân nhắc thiệt hơn trước khi đưa ra một quyết định thi bạn đang thiên về lý trí.

Nếu bạn lắng nghe con tim nhiều hơn, bạn lấy cảm xúc của mình là thước đo để đưa ra quyết định, bạn đang thiên về cảm xúc.

Nếu bạn đang muốn chứng minh điều này là đúng hay sai, là tốt hay xấu, bạn đang thiên về lý trí.

Nếu bạn chỉ muốn làm đúng với những gì bạn cảm thấy, bạn đang thiên về cảm xúc.


Nếu bạn thường mất thời gian để ra một quyết định ,thì bạn đang thiên về lý trí.

Nếu bạn để cho cảm xúc dẫn dắt và những quyết định được đưa ra trong tíc tắc: hứng lên thì mua một món đồ thật đắt tiền, tức giận là muốn chia tay…, thì bạn đang thiên về cảm xúc.

Nếu bạn thường nghe thấy những tiếng nói: Tôi nên, tôi phải, tôi không được… thì bạn đang nghe lý trí.

Nếu bạn thường nghe thấy những tiếng nói: Tôi muốn, tôi cảm thấy…thì bạn đang nghe cảm xúc.


Nếu bạn thấy những người cảm xúc là những người hay bốc đồng, bạn không thể hiểu tại sao họ lại ra những quyết định thiếu hợp lý như vậy, bạn đứng ở bên lý trí.

Nếu bạn thấy những người phân tích, cân nhắc kỹ lưỡng là những người lạnh lùng, cứng nhắc không hiểu cảm xúc của người khác thì bạn đang ở phía cảm xúc.

Nếu bạn thường thấy mình đưa ra những lựa chọn khôn ngoan, nhưng bạn lại không thực sự hạnh phúc với nó, bạn hối hận vì đã không coi trọng cảm xúc của mình, thì bạn đã lựa chọn lý trí.

Nếu bạn hay hối hận vì một quyết định nhất thời khi cơn sóng cảm xúc xuất hiện, bạn ước giá mà mình suy xét kỹ càng hơn, thì bạn đã lựa chọn cảm xúc.

Quá lý trí, hay quá cảm xúc đều không tốt, tốt nhất là tìm được sự cân bằng.

“Tôi là một người lý trí!” “Tôi là một người cảm xúc!” bạn chọn lắng nghe theo bên nào, không quyết định con người bạn. Bạn có thể điều chỉnh, thay đổi.

Nếu bạn hay thiên về lý trí, không sao, hãy học cách lắng nghe cảm xúc.

Nếu bạn hay thiên về cảm xúc, không sao, hãy học cách dừng lại trước khi quyết định.

Bây giờ bạn đang ở đâu giữa lý trí và cảm xúc?


4 views0 comments

Comments


bottom of page