top of page

Training Tiền hôn nhân

Là chương trình dành cho những bạn trẻ đang sắp bước vào hôn nhân có thể chủ động chuẩn bị cho bản thân kiến thức và kỹ năng về mối quan hệ. 

​Hôn nhân hạnh phúc không phải là do số phận, không phải là do may mắn, đó là kết quả của việc con người bạn là ai và bạn làm gì trong mối quan hệ.

bottom of page