top of page

Welcome

Đầu tư vào mối quan hệ của bạn với sự hỗ trợ từ Thảo

Collage of A Girl Reading Books Mood Instagram Feed Collage 9 Photos (1).png
Pinkpattern_edited.png

Tiền hôn nhân

Chuẩn bị cho hôn nhân của bạn trước khi nó bắt đầu

Dành cho cá nhân

11062b_7398819193f24074836c4b6896a85619~mv2_edited.jpg

Training

Tiền hôn nhân

"The Marriage Blueprint: Mastering Essential Skills and Positive Mindset for Marriage"

 

Hình thức: Group training dành cho cá nhân

Nội dung: Trang bị tư duy và kỹ năng quan trọng để tự tin bước vào hôn nhân

"The Marriage Blueprint: Mastering Essential Skills and Positive Mindset for Marriage"

 

Hình thức: Group training dành cho cá nhân

Nội dung: Trang bị tư duy và kỹ năng quan trọng để tự tin bước vào hôn nhân

"The Marriage Blueprint: Mastering Essential Skills and Positive Mindset for Marriage"

 

Hình thức: Group training dành cho cá nhân

Nội dung: Trang bị tư duy và kỹ năng quan trọng để tự tin bước vào hôn nhân

"The Marriage Blueprint: Mastering Essential Skills and Positive Mindset for Marriage"

 

Hình thức: Group training dành cho cá nhân

Nội dung: Trang bị tư duy và kỹ năng quan trọng để tự tin bước vào hôn nhân

Bride's Bouquet_edited.jpg

1:1 Coaching

Becoming a great partner

"Muốn một mối quan hệ tuyệt vời, hãy trở thành một nửa tuyệt vời trước!"

Hình thức: gói 1:1 coaching 3 tháng

Nội dung:

- Phá vỡ những niềm tin giới hạn và mô tuýp không hiệu quả trong mối quan hệ

- Trang bị tư duy và kỹ năng, bao gồm kỹ năng giao tiếp hiệu quả để trở thành một nửa tuyệt vời 

"The Marriage Blueprint: Mastering Essential Skills and Positive Mindset for Marriage"

 

Hình thức: Group training dành cho cá nhân

Nội dung: Trang bị tư duy và kỹ năng quan trọng để tự tin bước vào hôn nhân

"The Marriage Blueprint: Mastering Essential Skills and Positive Mindset for Marriage"

 

Hình thức: Group training dành cho cá nhân

Nội dung: Trang bị tư duy và kỹ năng quan trọng để tự tin bước vào hôn nhân

"The Marriage Blueprint: Mastering Essential Skills and Positive Mindset for Marriage"

 

Hình thức: Group training dành cho cá nhân

Nội dung: Trang bị tư duy và kỹ năng quan trọng để tự tin bước vào hôn nhân

Dành cho cặp đôi

Wedding Rings  _edited.jpg

Relationship 

​Check-up

Thực hiện bài đánh giá để biết điểm mạnh và các điểm yếu trong mối quan hệ của bạn trước khi kết hôn

 

Hình thức: Bài đánh giá mối quan hệ (Phát triển bởi The Gottman Couple Therapy) + 1 buổi đọc kết quả

​Chi phí: 1.000.000 VND

"The Marriage Blueprint: Mastering Essential Skills and Positive Mindset for Marriage"

 

Hình thức: Group training dành cho cá nhân

Nội dung: Trang bị tư duy và kỹ năng quan trọng để tự tin bước vào hôn nhân

"The Marriage Blueprint: Mastering Essential Skills and Positive Mindset for Marriage"

 

Hình thức: Group training dành cho cá nhân

Nội dung: Trang bị tư duy và kỹ năng quan trọng để tự tin bước vào hôn nhân

"The Marriage Blueprint: Mastering Essential Skills and Positive Mindset for Marriage"

 

Hình thức: Group training dành cho cá nhân

Nội dung: Trang bị tư duy và kỹ năng quan trọng để tự tin bước vào hôn nhân

AdobeStock_74194614_edited.jpg

1-Day Intensive

1 ngày làm việc tập trung cho cặp đôi để xây dựng nền tảng vững chắc cho hôn nhân: 

Hình thức: Couple coaching

Nội dung: Chọn 1 trong 2 chủ đề

-  Kỹ năng giao tiếp để kết nối và xử lý mâu thuẫn hiệu quả

- Tạo vắc-xin ngoại tình cho hôn nhân 

​Chi phí: 10.000.000 VND/ ngày 

"The Marriage Blueprint: Mastering Essential Skills and Positive Mindset for Marriage"

 

Hình thức: Group training dành cho cá nhân

Nội dung: Trang bị tư duy và kỹ năng quan trọng để tự tin bước vào hôn nhân

"The Marriage Blueprint: Mastering Essential Skills and Positive Mindset for Marriage"

 

Hình thức: Group training dành cho cá nhân

Nội dung: Trang bị tư duy và kỹ năng quan trọng để tự tin bước vào hôn nhân

"The Marriage Blueprint: Mastering Essential Skills and Positive Mindset for Marriage"

 

Hình thức: Group training dành cho cá nhân

Nội dung: Trang bị tư duy và kỹ năng quan trọng để tự tin bước vào hôn nhân

Pinkpattern_edited.png

Trong hôn nhân

Love smarter !

Dành cho cá nhân

Đồng nghiệp cười

Giải quyết mâu thuẫn hôn nhân

 

Hình thức: coaching 1:1

Nội dung: Giúp bạn tìm ra phương án phù hợp nhất để biến mâu thuẫn trong mối quan hệ thành cơ hội để kết nối sâu sắc hơn

Chi phí: 5.000.000/ gói 2 buổi

"The Marriage Blueprint: Mastering Essential Skills and Positive Mindset for Marriage"

 

Hình thức: Group training dành cho cá nhân

Nội dung: Trang bị tư duy và kỹ năng quan trọng để tự tin bước vào hôn nhân

"The Marriage Blueprint: Mastering Essential Skills and Positive Mindset for Marriage"

 

Hình thức: Group training dành cho cá nhân

Nội dung: Trang bị tư duy và kỹ năng quan trọng để tự tin bước vào hôn nhân

"The Marriage Blueprint: Mastering Essential Skills and Positive Mindset for Marriage"

 

Hình thức: Group training dành cho cá nhân

Nội dung: Trang bị tư duy và kỹ năng quan trọng để tự tin bước vào hôn nhân

Tắm nắng

Xây dựng kết nối

thân mật

Hình thức: coaching + mentoring 1:1

Nội dung:

- Giúp xây dựng sự gắn kết trong mối quan hệ 

- Tạo vắc- xin ngoại tình cho hôn nhân bằng cách nuôi dưỡng mối quan hệ vững chắc từ bên trong

​Chi phí: 5.000.000 VND/ gói 2 buổi

Dành cho cặp đôi

"The Marriage Blueprint: Mastering Essential Skills and Positive Mindset for Marriage"

 

Hình thức: Group training dành cho cá nhân

Nội dung: Trang bị tư duy và kỹ năng quan trọng để tự tin bước vào hôn nhân

"The Marriage Blueprint: Mastering Essential Skills and Positive Mindset for Marriage"

 

Hình thức: Group training dành cho cá nhân

Nội dung: Trang bị tư duy và kỹ năng quan trọng để tự tin bước vào hôn nhân

"The Marriage Blueprint: Mastering Essential Skills and Positive Mindset for Marriage"

 

Hình thức: Group training dành cho cá nhân

Nội dung: Trang bị tư duy và kỹ năng quan trọng để tự tin bước vào hôn nhân

Cặp đôi

Giải quyết mâu thuẫn

​hôn nhân

Hình thức: Couple coaching

Nội dung: Hỗ trợ cặp đôi giải quyết một vấn đề mâu thuẫn cụ thể 

​Chi phí: 5.000.000 VND/ buổi

"The Marriage Blueprint: Mastering Essential Skills and Positive Mindset for Marriage"

 

Hình thức: Group training dành cho cá nhân

Nội dung: Trang bị tư duy và kỹ năng quan trọng để tự tin bước vào hôn nhân

"The Marriage Blueprint: Mastering Essential Skills and Positive Mindset for Marriage"

 

Hình thức: Group training dành cho cá nhân

Nội dung: Trang bị tư duy và kỹ năng quan trọng để tự tin bước vào hôn nhân

"The Marriage Blueprint: Mastering Essential Skills and Positive Mindset for Marriage"

 

Hình thức: Group training dành cho cá nhân

Nội dung: Trang bị tư duy và kỹ năng quan trọng để tự tin bước vào hôn nhân

finger-art-happy-couple-bathe-bath-with-foam.jpg

1-Day Intensive

1 ngày làm việc tập trung cho cặp đôi để củng cố hôn nhân vững chắc

Hình thức: Couple coaching

Nội dung: Chọn 1 trong 2 chủ đề

-  Kỹ năng giao tiếp để kết nối và xử lý mâu thuẫn hiệu quả

- Tạo vắc-xin ngoại tình cho hôn nhân 

​Chi phí: 10.000.000 VND/ ngày 

"The Marriage Blueprint: Mastering Essential Skills and Positive Mindset for Marriage"

 

Hình thức: Group training dành cho cá nhân

Nội dung: Trang bị tư duy và kỹ năng quan trọng để tự tin bước vào hôn nhân

"The Marriage Blueprint: Mastering Essential Skills and Positive Mindset for Marriage"

 

Hình thức: Group training dành cho cá nhân

Nội dung: Trang bị tư duy và kỹ năng quan trọng để tự tin bước vào hôn nhân

"The Marriage Blueprint: Mastering Essential Skills and Positive Mindset for Marriage"

 

Hình thức: Group training dành cho cá nhân

Nội dung: Trang bị tư duy và kỹ năng quan trọng để tự tin bước vào hôn nhân

Nắm tay

Chữa lành hôn nhân sau ngoại tình

Hình thức: Couple coaching gói 3 tháng

Nội dung: Hỗ trợ cặp đôi chữa lành và xây dựng lại hôn nhân sau khi ngoại tình xảy ra

​Chi phí: Liên hệ

"The Marriage Blueprint: Mastering Essential Skills and Positive Mindset for Marriage"

 

Hình thức: Group training dành cho cá nhân

Nội dung: Trang bị tư duy và kỹ năng quan trọng để tự tin bước vào hôn nhân

"The Marriage Blueprint: Mastering Essential Skills and Positive Mindset for Marriage"

 

Hình thức: Group training dành cho cá nhân

Nội dung: Trang bị tư duy và kỹ năng quan trọng để tự tin bước vào hôn nhân

"The Marriage Blueprint: Mastering Essential Skills and Positive Mindset for Marriage"

 

Hình thức: Group training dành cho cá nhân

Nội dung: Trang bị tư duy và kỹ năng quan trọng để tự tin bước vào hôn nhân

Pinkpattern_edited.png

Xây dựng mối quan hệ tuyệt hơn với bản thân

Mối quan hệ quan trọng nhất là mối quan hệ với chính mình

Smiling Woman_edited.png

Yêu bản thân và nuôi dưỡng sự tự tin

Hình thức: Coaching 1:1 gói 3 tháng

Nội dung: 

- Cài đặt lại niềm tin về bản thân 

- Trở thành người bạn tốt nhất của chính mình

- Chữa lành tổn thương tuổi thơ 

- Xây dựng sự tự tin vào bản thân

​Chi phí: Liên hệ

"The Marriage Blueprint: Mastering Essential Skills and Positive Mindset for Marriage"

 

Hình thức: Group training dành cho cá nhân

Nội dung: Trang bị tư duy và kỹ năng quan trọng để tự tin bước vào hôn nhân

"The Marriage Blueprint: Mastering Essential Skills and Positive Mindset for Marriage"

 

Hình thức: Group training dành cho cá nhân

Nội dung: Trang bị tư duy và kỹ năng quan trọng để tự tin bước vào hôn nhân

"The Marriage Blueprint: Mastering Essential Skills and Positive Mindset for Marriage"

 

Hình thức: Group training dành cho cá nhân

Nội dung: Trang bị tư duy và kỹ năng quan trọng để tự tin bước vào hôn nhân

Pinkpattern_edited.png

Chưa rõ chương trình nào phù hợp với mình?
Đăng ký cuộc gọi tư vấn miễn phí

bottom of page